http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u 2022. godini

slika udruge

Na temelju ?lanka 46. statuta Op?ine Runovi?i ("Slubeni glasnik Op?ine Runovi?i" broj 1/09, 1/13, 1/18 i1/21), Op?inski na?elnik raspisuje natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u podru?ju kulture, tehni?ke kulture, sporta, zatite okolia i civilnog drutva za 2022. godinu. Natje?aj je otvoren do 22.11.2021. godine. 

Tekst natje?aja:

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga za 2022. godinu

 

Natje?aj za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021./2022. godini.

studenti stipendije

Op?ina Runovi?i raspisala je natje?aj za dodjelu stipendija i subvenciju prijevoza redovnim studentima u akademskoj 2021./2022. godini.

Subvencija prijevoza osigurat ?e se redovnim studentima i u?enicima Srednjih kola koji poha?aju srednju kolu izvan Imotskog.

Sukladno Odluci o stipendiranju studenata studenti koji su primali stipendiju u proloj akademskoj godini, uz popunjenu prijavnicu trebaju dostaviti potvrdu o upisu u slijede?u akademsku godinu studija.

Natje?aj za dodjelu stipendija i subvenciju prijevoza otvoren je do 19.11.2021. godine.

Prijavnice se mogu dostaviti putem e-maila:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili preporu?eno potom na adresu: Op?ina Runovi?i, Trg Fra Mije Runovi?a 5, 21261 Runovi?.

O rezultatima natje?aja studenti ?e biti obavijeteni preko ove internet stranice. 

Prijavnicu za dodjelu stipendije i subvenciju prijevoza, moete preuzeti na linku ispod ovog teksta.

Prijavnica za dodjelu stipendije

 

Obavijest o provo?enju mjera preventivne deratizacije


OBAVIJEST

DRAGI MJETANI!

OBAVJETAVAMO VAS DA ?E SE OD DANA 11.10.2021. NA PODRU?JU OP?INE RUNOVI?I PROVODITI SUSTAVNE MJERE PREVENTIVNE JESENSKE DERATIZACIJE.

SUSTAVNA DERATIZACIJA ?E SE PROVODITI PARAFINSKIM MAMCIMA KOJI ?E SE POSTAVLJATI NA JAVNE POVRINE I OBJEKTE.

KAKO BI SE ZADANE MJERE PROVELE USPJENO POTREBNA JE SURADNJASVIH STANOVNIKA OP?INE RUNOVI?I, TE PRIDRAVANJE SLJEDE?IH MJERA (ONEMOGU?ITI DJECI PRISTUP OTROVIMA, ONEMOGU?ITI DOMA?IM IVOTINJAMA PRISTUP OTROVIMA TE NE DIRATI I PREMJETATI ZATROVANE MEKE).

Pecto d.o.o.      

sanitarna zatita okoline

deratizacija - dezinsekcija dezinfekcija

Kontakt: Ante ili?   099/495 2192

deratizacija 2021

 

Prikupljanje glomaznog otpada

 
U razdoblju od 28.9.2021. (ponedjeljak) do 8.10.2021. (petak) vrit ?e se PRIKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA.
Mjesta na kojima moete odloiti otpad su sljede?a:
- zeleni otok kod fratrove ku?e,
- javni parking ispod Jaki?a ku?a,
- javni parking Pojilo,
- zeleni otok Jaki?i - Ljubi?i?i,
- centar Sebiina kod kole,
- centar Vrdoljaci uz kolu te
- centar Slivno uz parking do groblja.
 
Molimo gra?ane, da se ponaaju odgovorno prema otpadu te ga odlou na odgovaraju?i na?in kako ne bi ugrozili mjetane i promet.
Napominjemo da je zabranjeno odlaganje bilo kakvog otpada "osim otpada s groblja" u kontejnere uz groblja.
prikupljanje otpada
 

proracun icon

Zazeli1

Zastita podataka

Informacije

Op?ina Runovi?i

Trg fra Mije Runovi?a 5

21261 RUNOVI?

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Na?elnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Op?insko sjedite: RUNOVI?
Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
Povrina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic