http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Obavijest o upisu djece u Dje?ji vrti? Runovi?

Slika - vrti?


Obavjetavaju se roditelji ili staratelji djece predkolske dobi, da su zapo?ele prijave za upisa djece u Dje?ji vrti? Runovi?.
Zahtjevi za upis podnose se do 31. svibnja 2021. godine u vremenu od 10,00 12,00 sati u prostorima Dje?jeg vrti?a Runovi? za program:
- REDOVNOG 6 SATNOG PROGRAMA - za djecu od navrenih 3 godine ivota do polaska u osnovnu kolu.

OBAVIJEST O UPISU DJECE

 

Rezultati izbora za op?inskog na?elnika i ?lanove op?inskog vije?a op?ine Runovi?i

 

lokalni

Op?inski izborno povjerenstvo op?ine Runovi?i objavljuje kona?ne rezultate izbora op?inskog na?elnika i ?lanove Op?inskog vije?a op?ine Runovi?i

Kona?ni rezultati izbora za op?inskog na?elnika Op?ine Runovi?i

Kona?ni rezultati izbora za ?lanove op?inskog vije?a Op?ine Runovi?i

U Runovi?u, 20.05.2021. godine 

 

Op?inski izborno povjerenstvo op?ine Runovi?i objavljuje rezultate izbora op?inskog na?elnika i ?lanove Op?inskog vije?a op?ine Runovi?i

Rezultati izbora za op?inskog na?elnika Op?ine Runovi?i

Rezultati izbora za ?lanove op?inskog vije?a Op?ine Runovi?i

U Runovi?u, 17.05.2021. godine 

 

Objava kandidacijskih lista za izbor ?lanova op?inskog vije?a i izbor op?inskog na?elnika

orunovic

 

Na osnovi ?lanka 53. tocke 4. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine , broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Op?insko izborno povjerenstvo op?ine Runovi?i, sastavilo je i objavljuje pravovaljane kanidacijske liste za izbor ?lanova op?inskog vje?a op?ine Runovi?i i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista te pravovaljanu kandidaturu za izbor op?inskog na?elnika op?ine Runovi?i i zbirnu listu pravovaljanih kandidatura

- pravovaljane kanidacijske liste za izbor ?lanova op?inskog vije?a op?ine Runovi?i 

pravovaljanu kandidaturu za izbor op?inskog na?elnika op?ine Runovi?i


OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP?INE RUNOVI?I


Runovi?, 30.04.2021. godine

 

Objava bira?ima

U nedjelju, 16. svibnja 2021. godine, odrat ?e se izbori za op?inske na?elnike, gradona?elnike i upane te njihove zamjenike, izbori za ?lanove predstavni?kih tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave te izbori za zamjenike op?inskih na?elnika, gradona?elnika i upana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Obavjetavaju se bira?i da mogu izvriti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar bira?a.

Vie o tome moete pro?itati na linku ispod ovog teksta

 

 

proracun icon

Zazeli1

Zastita podataka

Informacije

Op?ina Runovi?i

Trg fra Mije Runovi?a 5

21261 RUNOVI?

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Na?elnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Op?insko sjedite: RUNOVI?
Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
Povrina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic