http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u 2022. godini

slika udruge

Na temelju ?lanka 46. statuta Op?ine Runovi?i ("Slubeni glasnik Op?ine Runovi?i" broj 1/09, 1/13, 1/18 i1/21), Op?inski na?elnik raspisuje natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u podru?ju kulture, tehni?ke kulture, sporta, zatite okolia i civilnog drutva za 2022. godinu. Natje?aj je otvoren do 22.11.2021. godine. 

Tekst natje?aja:

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga za 2022. godinu

Ažurirano (Nedjelja, 10 Listopad 2021 16:33)

 

Natje?aj za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021./2022. godini.

studenti stipendije

Op?ina Runovi?i raspisala je natje?aj za dodjelu stipendija i subvenciju prijevoza redovnim studentima u akademskoj 2021./2022. godini.

Subvencija prijevoza osigurat ?e se redovnim studentima i u?enicima Srednjih kola koji poha?aju srednju kolu izvan Imotskog.

Sukladno Odluci o stipendiranju studenata studenti koji su primali stipendiju u proloj akademskoj godini, uz popunjenu prijavnicu trebaju dostaviti potvrdu o upisu u slijede?u akademsku godinu studija.

Natje?aj za dodjelu stipendija i subvenciju prijevoza otvoren je do 19.11.2021. godine.

Prijavnice se mogu dostaviti putem e-maila:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  , Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili preporu?eno potom na adresu: Op?ina Runovi?i, Trg Fra Mije Runovi?a 5, 21261 Runovi?.

O rezultatima natje?aja studenti ?e biti obavijeteni preko ove internet stranice. 

Prijavnicu za dodjelu stipendije i subvenciju prijevoza, moete preuzeti na linku ispod ovog teksta.

Prijavnica za dodjelu stipendije

Ažurirano (Nedjelja, 10 Listopad 2021 15:36)

 

Obavijest o provo?enju mjera preventivne deratizacije


OBAVIJEST

DRAGI MJETANI!

OBAVJETAVAMO VAS DA ?E SE OD DANA 11.10.2021. NA PODRU?JU OP?INE RUNOVI?I PROVODITI SUSTAVNE MJERE PREVENTIVNE JESENSKE DERATIZACIJE.

SUSTAVNA DERATIZACIJA ?E SE PROVODITI PARAFINSKIM MAMCIMA KOJI ?E SE POSTAVLJATI NA JAVNE POVRINE I OBJEKTE.

KAKO BI SE ZADANE MJERE PROVELE USPJENO POTREBNA JE SURADNJASVIH STANOVNIKA OP?INE RUNOVI?I, TE PRIDRAVANJE SLJEDE?IH MJERA (ONEMOGU?ITI DJECI PRISTUP OTROVIMA, ONEMOGU?ITI DOMA?IM IVOTINJAMA PRISTUP OTROVIMA TE NE DIRATI I PREMJETATI ZATROVANE MEKE).

Pecto d.o.o.      

sanitarna zatita okoline

deratizacija - dezinsekcija dezinfekcija

Kontakt: Ante ili?   099/495 2192

deratizacija 2021

Ažurirano (Utorak, 05 Listopad 2021 11:02)

 

Prikupljanje glomaznog otpada

 
U razdoblju od 28.9.2021. (ponedjeljak) do 8.10.2021. (petak) vrit ?e se PRIKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA.
Mjesta na kojima moete odloiti otpad su sljede?a:
- zeleni otok kod fratrove ku?e,
- javni parking ispod Jaki?a ku?a,
- javni parking Pojilo,
- zeleni otok Jaki?i - Ljubi?i?i,
- centar Sebiina kod kole,
- centar Vrdoljaci uz kolu te
- centar Slivno uz parking do groblja.
 
Molimo gra?ane, da se ponaaju odgovorno prema otpadu te ga odlou na odgovaraju?i na?in kako ne bi ugrozili mjetane i promet.
Napominjemo da je zabranjeno odlaganje bilo kakvog otpada "osim otpada s groblja" u kontejnere uz groblja.
prikupljanje otpada

Ažurirano (Srijeda, 29 Rujan 2021 09:51)

 

izbori-lokalni-2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade trokova izborne promidbe na izboru ?lanova Op?inskog vije?a Op?ine Runovi?i 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade trokova izborne promidbe na izboru na?elnika Op?ine Runovi?i 2021.

 

U Runovi?u, 03.08.2021.

Ažurirano (Utorak, 03 Kolovoz 2021 11:24)

 
Više članaka...