http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Rezultati izbora za op?inskog na?elnika i ?lanove op?inskog vije?a op?ine Runovi?i

 

lokalni

Op?inski izborno povjerenstvo op?ine Runovi?i objavljuje kona?ne rezultate izbora op?inskog na?elnika i ?lanove Op?inskog vije?a op?ine Runovi?i

Kona?ni rezultati izbora za op?inskog na?elnika Op?ine Runovi?i

Kona?ni rezultati izbora za ?lanove op?inskog vije?a Op?ine Runovi?i

U Runovi?u, 20.05.2021. godine 

 

Op?inski izborno povjerenstvo op?ine Runovi?i objavljuje rezultate izbora op?inskog na?elnika i ?lanove Op?inskog vije?a op?ine Runovi?i

Rezultati izbora za op?inskog na?elnika Op?ine Runovi?i

Rezultati izbora za ?lanove op?inskog vije?a Op?ine Runovi?i

U Runovi?u, 17.05.2021. godine 

Ažurirano (Četvrtak, 20 Svibanj 2021 09:15)