http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

 I ovu godinu povodom blagdana sv. Nikole Op?ina Runovi?i prigodnim darovima daruje nae najmla?e.

Djeci u O Runovi?, P Sebiina i P Slivno darove ?e podijeliti u?itelji, dok ?e djeci u vrti?u darove podjeliti odgajateljice.

Roditelji mla?e djece koja ne poha?aju vrti? mo?i ?e darove preuzeti u prostorijama Doma kulture u ponedjeljak 18:00 do 19:00 h uz potivanje epidemiolokih mjera. 

sv Nikola - 2021

 

Ažurirano (Utorak, 21 Prosinac 2021 09:21)