http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Natje?aj za dodjelu stipendija redovnim studentima

Op?ina Runovi?i raspisala je natje?aj za dodjelu stipendija uredovnim studentima u teku?oj akademakoj godini. Studenti se mogu prijaviti na natje?aj zaklju?no do 31.01.2016. godine.

Tekst natje?aja i prijavnicu ua dodjelu stipendije, moete preuzeti na linku ispod ovog teksta.

 

Tekst natje?aja

Prijavnica za dodjelu stipendije

Ažurirano (Utorak, 30 Listopad 2018 22:38)

 

Natje?aj za stipendije redovnim studentima

Op?ina Runovi?i raspisala je natje?aj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2013/2014. Natje?aj je otvoren do 28.02.2014. godine.

Tekst natje?aja, kao i prijavnicu za dodjelu stipendija moete preuzeti na linku ispod ovog teksta.

 

Natje?aj za dodjelu stipendija 2013/2014

Prijavnica za dodjelu stipendija 

Prijavnica za dodjelu stipendija u PDF-u

Ažurirano (Utorak, 30 Listopad 2018 22:37)

 

Vijesti iz Kulturo umjetni?ke udruge

kunaevk2

Kulturno umjetni?ka udruga NOVAE odrala je izbornu skuptinu, te izabrala novo vodstvo Udruge.

Upravni odbor u sastavu:

  • Milan Tucak
  • Marija Repui?
  • Marina Ljubi?i?
  • Perica Vodanovi? i
  • Katica Jaki?

Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Milan Tucak, a tajnicu Marija Repui?

Nadzorni odbor u sastavu:

  • Matilda Ljubi?i?
  • Marijana Jaki? i
  • Petar Puljiz

?estitamo novoizabranom vodstvu, i elimo uspjean nastavak djelovanja.

kunae1

Ažurirano (Srijeda, 18 Srpanj 2012 21:17)

 

Uskrsna ?estitka na?elnika

Sretan Uskrs

Prigodi Uskrsnih blagdana svim mjetanima Op?ine Runovi?i i svim ljudima dobre volje, Op?inski na?elnik u svojeime i ime Op?inskog vije?a i djelatnika Op?inske uprave upu?uje najiskrenije ?estitke.

Neka Isusovo uskrsnu?e u svakom od nas pobudi ljubav jednih prema drugima, te donese radost ivljenja uz mir, zdravlje i sre?u.

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

Ažurirano (Subota, 22 Travanj 2017 09:55)

 

Procesija za Veliki petak

Procesija, kao i svake godine krent ?e iz crkve gospe od Karmela u 12,00 sati. Veliki kri od crkve gospe od Karmela nosit ?e Hrvoje Kutra Ivanov, mali kri Mate Babi? Jakovljev, kri od crkve svetog Ivana iz Sebiine nosit ?e Mate Glavota Ivi?in, veliki kri od crkve svetog Nikole iz Podosoja nosit ?e Jozip Leina Matin a mali kri Ante dero Marijanov, dje?ji kri od krike stine nosit ?e Zvonimir Juki? Markov.

008 011 016 017

Ažurirano (Srijeda, 11 Srpanj 2012 19:36)

 
Više članaka...