http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) ure?eno je pravo na pristup informacijama fizi?kim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolau ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizi?kim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolae ili koje nadzire sadrane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom ?e odrediti posebnu slubenu osobu mjerodavnu za rjeavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama slubenik za informiranje.

Slubenik za informiranje obavlja slijede?e poslove:

  • poslove rjeavanja pojedina?nih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela upanije, a u skladu s odredbama Zakona o op?em upravnom postupku,
  • unaprje?uje na?in obrade, razvrstavanja, ?uvanja i objavljivanja informacija koje su sadrane u slubenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  • osigurava neophodnu pomo? podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvr?enih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
  • poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vo?enja kataloga informacija, o ?emu obavjetava Povjerenika za informiranje,  a za to je neposredno odgovoran ?elniku tijela izvrne vlasti. 

Slubenik za informiranje op?ine Runovi?i je:

Borislav Aleri?, Pro?elnik Jedinstvenog upravnog odjela Op?ine Runovi?i
Sjedite: Op?ina Runovi?i, Trg fra Mije Runovi?a 5, 21261 Runovi?

Tel. 021/849507

Fax 021/849508

e-mail.  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


 

Odluka o osobi za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama 

Obrazac albe protiv rjeenja pristup informacijama

Obrazac albe protiv rjeenja  ponovna uporaba informacija 

Obrazac albe utnja uprave ponovna uporaba informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Godinja izvje?a


Upitnik za samoprocjenu

 

Godinje izvje?e za 2020. godinu pdf

Godinje izvje?e za 2020. godinu csv

 

Godinje izvje?e za 2019. godinu pdf

Godinje izvje?e za 2019. godinu csv

 

Godinje izvje?e za 2018. godinu pdf

Godinje izvje?e za 2018. godinu csv


Godinje izvje?e za 2017. godinu pdf

Godinje izvje?e za 2017. godinu xlsxAžurirano (Srijeda, 13 Siječanj 2021 11:24)