http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Izmjene i dopune PPUO

Izmjene i dopune odnose se na područje naselja Slivno, a sastoje se od izmjena tekstualnog dijela PPUO, tj. Odredbi za provođenje, te grafičkog dijela tj. kartografskog prikaza br. 6.5, kojim je određeno građevinsko područje dijela naselja Slivno i kartografskog prikaza br. 4 - Korištenje i namjena površina. Površina obuhvata izmjena i dopuna je cca 4,7 ha. Navedene izmjene i dopune trebaju biti provjerene u smislu konflikata, odnosno usklađenja s drugim prostornim rješenjima i uvjetima uređenja koji slijede iz nadređenih dokumenata prostornog uređenja, propisa i uvjeta nadležnih službi.

 

proracun icon

Zazeli1

Zastita podataka

Detaljni pregled dokumenata

Na sljedećem linkovima se nalaze cjeli dokumenti u PDF formatu:


Prostorni Plan Uređenja Općine Runovići

(1,64 MB)

Korištenje i namjena površina

(1,49 MB)

Uvijeti za koristenje,uredenje i zastitu prostora

Sadržaj u PDF formatu

(0,97 MB)

 

ID PPUO Runovici GP 05 

(10 MB)

 

ID PPUO Runovici Namjena NS

(6.6 MB)

 

Informacije

Općina Runovići

Trg fra Mije Runovića 5

21261 RUNOVIĆ

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Načelnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Općinsko sjedište: RUNOVIĆ
Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
Površina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic